𝘔đ˜Ļđ˜ĩ đ˜Ĩđ˜Ļ đ˜ļđ˜¯đ˜Ēđ˜Ļđ˜Ŧđ˜Ļ đ˜Ŧ𝘰𝘱𝘱đ˜Ļ𝘭đ˜Ēđ˜¯đ˜¨ đ˜ĩđ˜ļ𝘴𝘴đ˜Ļđ˜¯ 𝘕𝘰𝘴đ˜ĩđ˜Ēđ˜ļ𝘮 đ˜Ļđ˜¯ 𝘚𝘤đ˜ĸđ˜¯đ˜§đ˜Ēđ˜Ļ 𝘮đ˜ĸđ˜ĸđ˜Ŧ đ˜Ģđ˜Ļ đ˜¯đ˜ĸđ˜ĸ𝘴đ˜ĩ 𝘩đ˜Ļđ˜ĩ đ˜Ļđ˜Ļđ˜¯đ˜ˇđ˜°đ˜ļđ˜Ĩđ˜Ē𝘨 đ˜ŗđ˜Ļ𝘴đ˜Ļđ˜ŗ𝘷đ˜Ļđ˜ŗđ˜Ļđ˜¯, 𝘩đ˜Ļđ˜ĩ 𝘰𝘰đ˜Ŧ đ˜¯đ˜°đ˜¨ đ˜Ļđ˜Ļđ˜¯đ˜´ 𝘨đ˜Ļ𝘮đ˜ĸđ˜Ŧđ˜Ŧđ˜Ļ𝘭đ˜Ēđ˜Ģđ˜Ŧ đ˜Ŗđ˜Ēđ˜¯đ˜¯đ˜Ļđ˜¯ đ˜Ģđ˜Ļ đ˜Ŗđ˜Ļđ˜Ĩđ˜ŗđ˜Ēđ˜Ģ𝘧 đ˜Ĩđ˜ŗđ˜Ēđ˜¯đ˜Ŧđ˜Ļđ˜¯ & đ˜Ļđ˜ĩđ˜Ļđ˜¯ đ˜ĩđ˜Ļ đ˜Ŗđ˜Ļ𝘴đ˜ĩđ˜Ļ𝘭𝘭đ˜Ļđ˜¯ 𝘷đ˜Ēđ˜ĸ đ˜Ļđ˜Ļđ˜¯ đ˜ļđ˜¯đ˜Ēđ˜Ļđ˜Ŧđ˜Ļ 𝘘𝘙-𝘤𝘰đ˜Ĩđ˜Ļ.

Met deze nieuwe integratie worden complete reserveringen met gastinformatie en aanbetalingen doorgezet naar het bestelsysteem van Scanfie. Om de werkdruk te verlagen en de vrijheid terug te geven aan de gasten maakt Scanfie automatisch een bestelbon aan. Ontvang zo meer bestellingen en verhoog de gemiddelde besteding door slimme suggestie te tonen op de digitale menukaart.

Meer weten waarom Nostium & Scanfie de krachten hebben gebundeld? En wat het kan betekenen voor je organisatie? Neem dan eens contact met ons op.

𝙀đ™Ŗ đ™Ŗđ™Ē 𝙨đ™Ĩ𝙚𝙘𝙞𝙖𝙖𝙡 𝙚𝙚đ™Ŗ 𝙞đ™Ŗ𝙩𝙧𝙤𝙙đ™Ē𝙘𝙩𝙞𝙚 𝙠𝙤𝙧𝙩𝙞đ™Ŗ𝙜! đŸĨŗ
Een nieuwe koppeling moet gevierd worden . Daarom geven wij je een hoge korting op het afnemen van koppeling. Betaal nu standaard â‚Ŧ 9,99 per maand voor deze module i.p.v. â‚Ŧ 29,99*.

* Actie is geldig tot einde 2022!

6 juli 2022 door Sebas Sebas

Ook starten met Nostium?
Ontvang je persoonlijke offerte!

Neem contact met ons op